Allmänna villkor

Priser

Moms tillkommer på alla priser. Moms utgår antingen med 0%, 6% eller 25%.
0% gäller för tidskrifter med minst 4 utgåvor per år.
6% gäller för utgåvor med innehåll avsett för läsning och ingen reklam.
25% för trycksaker i allmämhet.
Kontakta skatteverket.

Priset gäller med förbehåll för eventuella ändringar.

Korrektur
Du får alltid ett korrektur som du godkänner innan vi trycker.


Leveransvillkor

Fritt avhämtat vår adress eller annan överenskommelse.
Leveransförsening som uppstått p.g.a.fraktbolaget kan inte belasta oss.
Vid felaktig leveransadress eller att mottagare saknas får kunden betala reurfrakt
och andra eventuella kostnader.

 

Leveranstid

Överenskommelse om leveransdag gäller men med reservation för omständigheter utom vår kontroll.

 

Betalningsvillkor

Faktura efter 15 dagar netto, fakturaavgift 25 kr
Kommuner, myndigheter och likvärdiga 30 dagar netto (fakturaavgift bortfaller).
Kontant med kontokort vid avhämtning
Betalning till vårt bankgiro Handelsbanken 5791-1687 eller plusgiro Norfea 708822-2


Kreditprövning
Sedvanlig kreditprövning före leverans tillämpas.
Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige.
Påminnelseavgift 45 kr. Dröjsmålsränta 2% per månad debiteras vid försenad betalning.
Obetald faktura lämnas till inkasso. Vi samarbetar med  JA-Inkasso Gävle.

Färgmatchning 

Bifoga färgprov vid absoluta krav på färglikhet. Om färgprov inte bifogas gäller vår uppfattning. 

 

Original

Vi ansvarar ej för skador eller förlust av inlämnat material.

 

Copyright

Kunden ansvarar för copyrighten på inlämnat material samt den tryckta produkten.

 

Reklamation

Vid felaktiga utskrifter eller andra problem ska kunden kontakta oss snarast möjligt. Reklamerat material måste vara oss tillhanda inom 8 dagar från leveransdatum.

Tvist
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendarioner vid eventuell tvist.

Skadestånd
Vi ansvarar endast på skador som uppkommer på varan genom vårdslöst handlande av oss (direkt skada). 
Vi ansvarar inte för skada, som uppkommer på annat än själva varan (indirekt skada), i synnerhet inte för utebliven vinst, annan förmögenhetsskada eller ideell skada hos kunden.

 DUPLOTRYCK                                                               
 Stockholms Skriv & Duplo AB         Telefon               E-post                            Bankgiro                 Hemsida
 Kungsholmsgatan 19                       08-654 74 90     
info@duplotryck.se       5791-1687              www.duplotryck.se-
 112  27 Stockholm                                                                                             Plusgiro                          

                                                                                                                                                708822-2
                                                                                                                           

 F-skattesedel                Organisationsnr                                                                                                                                  
 556430-4060                 556430-4060