Vi värnar om vår miljö
Den digitala tekniken är skonsam mot miljön. Våra digitala tryckpressar från Rank Xedrox är certifierade Energy Star och det behövs varken tryckplåtar
eller färgburkar.

 


Regler kring miljö, hälsa och säkerhet.

  • Sänka energiförbrukningen och skydda vårt klimat.
  • Bevara den biologiska mångfalden och världens skogar.
  • Bevara ren luft och rent vatten.
  • Återanvänder emballage
  • Begränsa och hantera avfall
  • Skapa ett miljövänligt tryckeri


Miljöpolicy
Låta verksamhetens miljöpåverka innefatta alla led.
Från inköp av material från leverantörer, produktion, emballage, transporter och avfallshanterfing.
Göra allt vi kan för att minska skadlig inverkan på vår miljö.
Återanvänder emballage.
Våra maskiner uppfyller standard för energibesparing och är registrerade som godkända för Energy Star.

 DUPLOTRYCK                                                               
 Stockholms Skriv & Duplo AB         Telefon               E-post                            Bankgiro                 Hemsida
 Kungsholmsgatan 19                       08-654 74 90     
info@duplotryck.se       5791-1687              www.duplotryck.se-
 112  27 Stockholm                                                                                             Plusgiro                          

                                                                                                                                                708822-2
 F-skattesedel                Organisationsnr                                                                                                                                  
 556430-4060                 556430-4060