PDF-FILER

Vi trycker från i stort sett vilken typ av filformat som helst men vi föredrar att du skickar dina original i pdf-format. Skicka gärna med e-post.

Fördelen med pdf är att filerna blir tryckfärdiga och låsta i sitt utseende så att form och färg, bilder, typsnitt med mera bibebehålls.

För att göra en pdf-fil kan man hämta hem ett gratisprogram från Acrobat Reader.

Det blir små filer då Adobe Acrobat komprimerar och skalar bort överflödig data som finns i dina dokument, utan att försämra resultatet.

Typsnittet finns inbäddat i PDF-filen