UTFALL

Foton eller bilder som ska gå ända ut i kanten måste göras med s.k. utfall. Som framgår av bilden till vänster blir bilden minimum 2 mm mindre runt om i jämförelse med den ursprungliga storleken

Originalet som du skickar är således 2 mm större runt om och som vi skär bort. Eventuellt kan du även placera skärmarken så att bilden blir exakt så stor som du tänkt.
Merkostnad för tryck med utfall är 80 kr.

 DUPLOTRYCK                                                               
 Stockholms Skriv & Duplo AB         Telefon               E-post                            Bankgiro                 Hemsida
 Kungsholmsgatan 19                       08-654 74 90     
info@duplotryck.se       5791-1687              www.duplotryck.se-
 112  27 Stockholm                                                                                             Plusgiro                          

                                                                                                                                                708822-2
                                                                                                                           

 F-skattesedel                Organisationsnr                                                                                                                                  
 556430-4060                 556430-4060